7 ของฝากภาคใต้ ที่ขึ้นชื่อ ยอดนิยม ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ

ของฝากภาคใต้ ที่ขึ้นชื่อ ยอดนิยม ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ ไปฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง และคนที่รู้จัก