15 ของที่ระลึกงานเกษียณ ของขวัญแทนใจ แทนคำคิดถึง

ของที่ระลึกงานเกษียณ ของขวัญแทนใจ แทนคำขอบคุณ เพื่อให้เค้าคิดถึงเราเสมอ เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อมิตรภาพที่ร่วมงานกันมานาน ใช้ได้ทุกวันหลังเกษียณ